Số/Kí hiệu
16/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành
01/03/2019
Người ký
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Hiệu lực
Hết hiệu lực
Hình thức văn bản
Lĩnh vực

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm