Số/Kí hiệu
01/2018/UBNVQH14
Ngày ban hành
28/02/2019
Người ký
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Lĩnh vực

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm