Số/Kí hiệu
12/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành
26/02/2019
Người ký
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Thủ tướng chính phủ
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Đính kèm

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Phiên bản đang chạy thử nghiệm